SG-möte 160516

Närvarande: Alice, Viktor, Susanna, Edeli och Anders.

Ordförande: Viktor

Sekreterare: Anders

Föregående mötesprotokoll läses

En kort tystnad/meditation

De 12 traditionerna läses

  1. Telefonmöten/onlinemöten. Fungerar de fortfarande? Många skriver till Susanna och undrar. Viktor kollar upp med Kerstin om hon vet vem som är ansvarig.
  2. Servicekonferensen i Norrköping. Edeli har bokat två nätter för tre personer. Anders kanske också sover två nätter om det är möjligt. Frukostkostnaden delas av alla i SG som bor på hotellet. Viktor och Anders åker med Susanna tillbaka till Stockholm på söndag. Anders tar med sig en laptop till konferensen för att kunna dokumentera det som avhandlas där i egenskap av sekreterare. Susanna skriver ut några extra dagordningar och motioner (som återfinns i kallelsen till SK).
  3. Verksamhetsrapporter. Viktor har skapat ett Google docs-dokument som medlemmarna i SG ska fylla i senast onsdag kväll 18/5. Susanna skriver sedan ut dokumentet och tar med sig det till SK.
  4. Nästa möte sker 13/6 kl.18. Susanna är ordförande och Anders sekreterare.

Sinnesrobönen och vi avslutar mötet