SG möte 11 juli 2016

Närvarande : 5 av 10.    Viktor, Monika P (Karlstad), Jörgen, Susanna L,Susanne B
Ej närvarande : Anders, Alicia, Susanna F, Monica (Norrköping), Edeli
* Vi bjöd in en älskande ”gud” som hen kan komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Vi påmindes om att vi inte är styrande endast tjänande.
* Vi läste traditionerna
* Mötestiden fast ställdes till kl 18-19. (Viktor behövde dock lämna oss 18.35)
* Viktor tog upp frågan om att vi på vår hemsida har icke konferensgodkänd litteratur. Vi beslutade att ta bort följande texter:
  •  ACA:s mål
  • Ett barn
  • ACA-bönen

Då ACA Sverige är en intergroup för ACA World Service Organization (WSO) och enligt de stadgarna så får vi inte ha någon litteratur på hemsidan som inte är konferensgodkänd vilket texterna ovan inte är.

* Jörgen redogjorde lite rent historisk om olika svårigheter som funnits vid IMPORT AV BÖCKER.  Jörgen har vid sin senaste kontakt med Skatteverket fått klartecken att momsregistrering ej behövs vilket i sin tur leder till att vi ej heller behöver deklarera. Vår verksamhet är ju inte på något sätt vinstdrivande. Det räcker att vi fortsätter som tidigare att bara betala tullavgifter.
 Jörgen kommer  att sammanfatta omständigheterna av  vår situation i denna fråga. Detta mail kommer sen vår översättnings ansvarige vidarebefordra till de berörda inom WSO. Detta för att bättre belysa det hela och ge dom en bättre förståelse om förfaringsätten i olika länder.
*  Vi diskuterade checklistan vilken är godkänd översättning och fri att användas av alla grupper . Den hette karaktärsdragen innan.
*  Sundsvall planerar riksmötet hösten 2016 Vi har fått ett OBS !  preliminärt datum 4-6 nov. Detta skulle då innebära att SK blir lördagen den 5:e.nov. Vi inväntar närmare information till hösten.
*  SK protokollet är nu renskrivet och justerat. Läggs snarast ut på hemsidan.
*  SG:s arbetshelg är fastställd till de 13-14 augusti. Vi diskuterade vilka punkter och praktiska göromål vi ska arbeta med då.
   – Beslutslängden.
  – Lära ut hur man sköter och ansvarar för Skypemöten.
 –  Ska vi bli värdland för ett Europa möte ? Fått förfrågan om att vara värdland för ABC/AWC våren 2017. Det känner vi dock oss inte redo inför ännu.
–   Dra upp linjer för en informationskommittés bildande.
*  Vi beslutade att ha ett skypemöte den 8 augusti  kl 18 då vi enbart tar upp frågor rörande SG.s arbetshelg och dess innehåll.
Susanne B åtog sig vara ordf. på det mötet. Tackar vi för. Vi väljer sekreterare då.
Vi avslutade mötet med Sinnesrobönen