SG-möte 11 april

SG-MÖTE

Datum: 11/4 2016

Närvarande:
Anders, Edeli, Susanna, Viktor

Ej närvarande:
Alice, Susanne, Monica

Val av ordförande:
Susanna

Val av sekreterare:
Viktor

Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

De tolv traditionerna läses.

Mötestidens slut fastställs: 19:00

Förra minnesanteckningarna läses upp.

Punkter:

  1. Globafy: Eftersom att det kostar pengar att ringa upp (om man inte har fria minuter) och eftersom att Susanna har koll på Skype nu så avvaktar vi med Globafy.
  2. Text om lediga poster. Viktor lägger upp texten på hemsidan.
  3. Korrigering av SK-kallelse. Susanna och Viktor tittar på det till nästa gång. Texten på hemsidan läggs upp. Susanna kollar med Norrköping om adress.
  4. Grupprapporter Viktor mailar ut länken till dokumentet och lite instruktioner.
  5. SK: Viktor förklarar att resan till SK bekostas av ACA Sverige för SG-medlemmar. Vi beslutar att ta två nätter, fredag till lördag och lördag och söndag. Anders är sekreterare på SK. Edeli kollar upp boende och bokar till de som ska åka.
  6. SK i Simrishamn det blir nog inget Riksmöte i bara Simrishamn men eventuellt organiserat av fler grupper i Skåne
  7. Årsplanering: Susanna kollade årsplaneringen men det var inget aktuellt.

 

Nästa telefonmöte: 12/5 kl 18:00

Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?
Viktor är ordförande och Anders är sekreterare.

Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.