SG Minnesanteckningar 2015-04-27

Närvarande: Kerstin- internetansvarig, Sten – ekonomiansvarig, Tiina- vice litteraturansvarig, Viktor – vice internetansvarig
Ej närvarande: Angelica mailansvarig, Markus – översättningsansvarig, Tor-telefonansvarig, Jörgen – vice ekonomiansvarig
De 12 traditionerna lästes
Kerstin valdes till ordförande
Tiina valdes till sekreterare
Mötet kommer att hålla på till senast 20.00
Förra minnesanteckningarna lästes upp
Dagordning:

1. Mötesmanualen behöver förnyas (Word dok och Pdf) Saknar Checklistan 14 karaktärsdrag/ Problemet/ text. Tiina tar kontakt med Markus o kollar vad som finns. Vore bra om det är klart innan SK och vi tar med det på Riksmötet. STATUS? Markus har gjort dessa men ej i Word format, han är på semester till 12/5. Och han avgår till SK.( Ett Barn och Mål är inte redigerat och uppdaterat ännu).
Han har dock lovat att finnas till vid överlämnade av material mm till de nya ansvariga som väljs på SK.
2. Verksamhetsrapporter ska lämnas till SK, från de olika serviceområdena.
3. Kopiera upp dagordning till SK , Tiina tar med sig pappersformat till SK.
4. Avgående översättningsansvarig o vice, Marcus och Tiina slutar behöver nya ansvariga.
5. Översättningsarbetet, Ska diskuteras på SK.
6. Europakonvent i Helsingfors, bör sättas upp på hemsidan.
7. Motion om Önskemål avseende övriga frågor på Servicekonferensen när tid finns
8. Påminnelse om att skriva verksamhetsrapporter skickas av Victor.
Mötet avslutades med Sinnesrobönen
Vi ses på SK i Iggesund