SG Minnesanteckningar 2015-03-30

Närvarande: Kerstin- internetansvarig, Sten – ekonomiansvarig, Tiina- vice litteraturansvarig

Ej närvarande: Angelica mailansvarig, Marcus – översättningsansvarig, Tor-telefonansvarig, Jörgen – vice ekonomiansvarig, Viktor-vice internetansvarig

De 12 traditionerna lästes

Kerstin valdes till ordförande

Tiina valdes till sekreterare

Mötet kommer att hålla på till senast 20.00

Förra minnesanteckningarna lästes upp

Dagordning:

1. Nu har vi godkända översättningar av Steg , Traditioner, Löften och Lösning.
Kan vi inte snarast byta ut dom luddiga texter vi har på hemsidan?

Hur har det gått/hur går det? Tiina har inte varit i kontakt med Markus och vet inte hur långt vi har kommit. Vi har fått 12 steg o traditioner, Löften och lösning och de är upplagda på hemsidan.

Mötesmanualen behöver förnyas (Word dok och Pdf) Saknar Checklistan 14 karaktärsdrag/ Problemet/ text. Tiina tar kontakt med Markus o kollar vad som finns. Vore bra om det är klart innan SK och vi tar med det på Riksmötet.

  1. Vägledning för gruppsamvetesmöte/gruppinventering – vad ska vi göra? Kerstin lägger upp den på hemsidan.
  2. Vi kommer att ha ett styrelsemöte i samband med SK i maj, där vi ska ha nya underskrifter av kontaktpersoner till Nordea (med personnummer).  Vilka ska stå med? Tiina och Jörgen

Nästa telefonmöte: 27/4 kl. 19.00

Mötet avslutades med sinnesrobönen i Vi-form