SG Minnesanteckningar 2015-03-09

SG Minnesanteckningar 2015-03-09

Närvarande: Kerstin- internetansvarig, Victor-vice internetansvarig, Tiina- vice litteraturansvarig

Ej närvarande: Angelica mailansvarig, Sten – ekonomiansvarig, Marcus – översättningsansvarig, Tor-telefonansvarig, Jörgen – vice ekonomiansvarig

De 12 traditionerna lästes

Kerstin valdes till ordförande

Tiina valdes till sekreterare

Mötet kommer att hålla på till senast 21.00

Förra minnesanteckningarna lästes upp

1.) Vi kommer att ha ett styrelsemöte i samband med SK i maj, där vi ska ha nya underskrifter av kontaktpersoner till Nordea (med personnummer).

2.) Viktor har gjort Kallelsen till SK, Mailen är skickade av Kerstin, Tiina har skickat till de som saknar mailadress, och skickar till resterande möten på möteslistan. Alla grupper ska ha mottagit senast den 15/3.

3.) Arbetet med kartläggning/ översättningen av Röda boken är åter igång. Ett telefonmöte har skett 23/2 och två personer till (professionella översättare) har hört av sig o vill göra service.

4.) Riktlinjer för info på hemsidan. Konferensgodkänd litteratur antas ha rätt att publiceras på Svenska på vår hemsida. Vi har också som grupp i Sverige rätt att publicera vad vi vill, men bör kolla med WSO om det finns riktlinjer för olika problemställningar t ex vägledning inför gruppsamvetesmöte.

Då bör vi snarast byta ut de översatta och godkända texterna på hemsidan. Marcus och Tiina får titta på vilka som är klara och ha ett gemensamt möte så vi kan lägga ut de nya texterna.

5.) Inga delningar från SG angående servicearbete/tillfrisknande att lägga ut på hemsidan ännu.

Nya punkter:

Fråga från medlem: vem som skrivit de svenska manualer som ligger på aca;s sveriges hemsida och om de har skrivit manualerna utifrån the big red book.  Sedan undrar jag om våran aca bön är en bön som kommer från aca? Är det fastslaget centralt i aca att detta verkligen är våran officiella bön? Den läses på massa aca möten i sverige. Vad jag har hittat så är det en bön skrivet av en OA medlem. Har vi tillstånd från OA att använda bönen som en aca bön?

Svar från SG idag: Allt detta har vi haft sedan tidigare innan The Big Red Book (2006) fanns. Vi har ännu inte uppdaterat texter på hemsidan från BRB, arbetet pågår.

Sten/annan medlem: uppdatera våra texter på hemsidan?
Checklistan, ”The Laundry List” är ACA’s första egna text. Den gjorde oss till en egen gemenskap 1978. Al-Anon uteslöt de grupper som använde Checklistan. Och ACoA blev ett faktum. Nedskriven en måndagmorgon 1978 av Tony A och skrevs också i prosaform av Chris F. Även kallat Problemet.
Nu har vi godkända översättningar av Steg , Traditioner, Löften, Problem och Lösning.
Kan vi inte snarast byta ut dom luddiga texter vi har på hemsidan?

Svar idag: Viktor, Kerstin och Tiina skummade hastigast igenom det som är godkänt, men tyckte att en del av texterna var krystade och sämre än innan. Vi beslöt att Tiina, Marcus och Viktor ska läsa de godkända texterna, komma med synpunkter och fatta formellt beslut på SG, innan vi lägger upp de nya på hemsidan.

Och sedan lägger vi in en notis på startsidan om att vi nu börjar byta ut de texter som blivit godkända och börjar närma oss röda boken mer och mer.
Nästa telefonmöte: 30/3 kl. 20.00

Mötet avslutades med sinnesrobönen i Vi-form