SG minnesanteckningar 160127

Protokoll SG-möte

Datum: 27/1 2016

Närvarande: Anna, Kerstin, Susanna, Susanne, Jörgen.
Ej närvarande: Monica, Anders, Alice, Viktor, Edeli

Val av ordförande: Jörgen
Val av sekreterare: Kerstin

Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

De tolv traditionerna läses.
Mötestidens slut fastställs: 19.10
Förra minnesanteckningarna läses upp.

Punkter:

 1. Svar på ”Ballots” till nästa ABC

  A: Röstning på ballots:
  Beslut om att alla i SG ska rösta via mejl inom en vecka (3/2). Kerstin summerar rösterna och vi diskuterar de vi eventuellt inte är överens om på nästa SG-möte som äger rum 10/2 kl. 18.00.

  B: Utse ansvarig person för formuläret: Kerstin

– Bordläggs alltså

 1. Kontaktperson för ACAs telefonmöten?
  Ingen hade direkt visat intresse förrän sista december hade passerat och då togs telefonmötena bort. Men efter har det dykt upp intresse. Kerstin tar kontakt med vederbörande och ser om det kan bli nåt. Telefonmötet måste fungera som ett självständigt möte, annars håller det inte.
 2. Uppföljning av hur Mailansvarig ska hantera frågor från journalister etc.
  Susanna tycker att det har funkat bra.
 3. Övriga frågor
  A: Kerstin: Sista dagen för motioner till SK närmar sig och frågan väcks om vi ska lägga in några motioner från SG. Eventuellt kommer återigen motionen om att sluta med pappersutskick att åter sändas in.
  Vi borde ha den här punkten på vår agenda rullande, hur ska vi lösa det? Bordläggs

  B: Susanne: Efter att vår översättning av texter hade godkänts av WSO kom ett par starka protester upp bla. på ordet ”omföräldra”. Hur ska översättningsgruppen ställa sig till detta? Princip före person kan vara värd att tänka på. Frågan hann inte diskuteras helt klart. Bordläggs.

  C: Att information om hur man loggar in på Skype och ringer upp fungerar borde finnas hos alla i SG, för behov. Kerstin skickar ut till alla. Bordläggs

Bordlagda frågor:

Motioner till ABC i april
Motioner till SK rullande punkt på våra Skypemöten, hur löser vi praktiskt?
Fråga om översättningsprotester (Susanne)
Skypeinfo uppföljning

Nästa telefonmöte: 10/2 kl 18.00

Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?

Sekreterare Susanne och antagligen ordförande Anna

 

Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.