SG minnesanteckningar 150726

Protokoll SG-möte

2015-07-26 19:00-20:30

Via Skype

Närvarande:
Viktor
Susanna
Kerstin
Tor
Anna

Ej närvarande:
Sten
Anders
Jörgen
Susanne

De 12 traditionerna lästes

Tor valdes till ordförande
Kerstin valdes till sekreterare

 

Dagordning

 1. Diskussion kring kommande motioner.
  Motion ”införa övriga frågor” Förslag om att införa text på SK-dagordningen att Övriga frågor betyder diskussionspunkt. Det ska vara ett utlåtande snarare än beslut.
 2. Arbetsmötet
  Vi hörs när det närmar sig om exakt tid. Vi avgår från Stockholm lördag morgon.
 3. Vem ska skriva SK-kallelse? Vi sparar det till arbetsmötet. Kerstin förbereder inför det.
 4. Vi har nya konferensgodkända och nyöversatta texter till nedladdning på hemsidan. Hur går det till om ett möte vill använda de nya texterna?
  När ett möte vill använda nya texter i sin mötesordning bör beslut om det tas i ett praktiskt möte. SG rekommenderar att alla ACA-möten använder sig av konferensgodkänd litteratur på sina möten, men gruppen bestämmer själv eftersom att varje grupp är självförsörjande- och bestämmande inom ACA.
 5. Diskussion om vad SG får besluta om. Frågan uppstår vad SG egentligen får bestämma om. Beslut finns på det från konventet i Karlstad 14-10-04: ” De förtroendevalda tjänarna i SG har frihet att fatta beslut, vidta åtgärder samt tillsätta resurser och arbetsgrupper för att bedriva sina uppdragsområden. All verksamhet i SG bedrivs i enlighet med 12-stegsprogrammets traditioner.” Förslag om att skicka hela SG Finlands konvent. Förslaget bifölls. Beslut fanns tidigare på förra SK (15-05-16) om att skicka 2 representanter för max 6000. Vi försöker hålla oss under den budgeten. Kerstin kollar upp priser med Susanne inför arbetsmötet.

Mötet avslutades med sinnesrobönen i vi-form