SG Minnesanteckningar 150701

2015-07-01 19:00-20:00
Via Skype 

Närvarande:
Viktor
Susanne
Kerstin

Ej närvarande:
Sten
Anders
Anna
Angelica
Tor
Jörgen
Susanna 

De 12 traditionerna lästes
Kerstin valdes till ordförande
Viktor valdes till sekreterare

Dagordning

 1. Skrivande av Motioner
  1. Motion 1. Översättningsgruppens funktion´
   Ett första förslag är framtaget men ej redo att skickas in.
   Innehåller styrdokument, arbetsordning etc.
   Tanken är att de skall presentera en komplett motion med organisationen processen, styrande dokument, manual för översättning etc.
   Det mesta är klart men det jobbas på styrdokumenten.
   Lite oklarheter med begreppslistan men det jobbas på den.
   Händer mycket fint helt enkelt 🙂
  2. Motion 2. Ta bort pappersutskick
   Viktor har inte gjort något så status quo på den.
  3. Motion 3. Införa övriga frågor
   Ingen uppdatering
 2. Nästa arbetsmöte i SG
  Viktors landställe är tyvärr upptaget det datum som tidigare bestämts (25-26 juli). Viktor mailar
 3. Diskussion kring ej godkända texter
  Ett barn och Mål är vi osäkra på om de verkligen är konferensgodkända. Vi bör eventuellt undersöka ifall de är godkända i beslutslängden.
 4. Möte i Finland
  Susanne är redo att åka till Finland. Ska kolla med Sara.
 5. Nästa SG-möte
  Om vi inte har arbetsmöte i slutet på juli tar vi det på söndagen 26e juli kl 19:00
 6. Hur hanterar vi nya tjänare i SG
  Vi beslutar om att lägga in en ny punkt på dagordningen i SK. På den punkten tänker vi att vi frågar vem i SG som kan introducera de nya tjänarna i SG.
 7. Påminnelse av att motioner skall skickas in till SG
  Viktor lägger upp nyheter som autopubliceras med påminnelse om att motioner skall skickas in.