SG Arbetsmöte 150808

Deltagare:

Internetansvarig Kerstin

Vice internetansvarig Viktor

Översättningsansvarig Susanne

Vice översättningsansvarig David

Telefonansvarig Tor

Mailansvarig Susanna

 

Mötesledare: Kerstin

Sekreterare: Viktor

 

Inledning:

Mötet inleds med en tyst stund, gemensam läsning av sinnesrobönen och presentationsrunda.

Traditionerna läses.

 

Punkter:

 1. Läsning av och diskussion kring dokumentet Riktlinjer för SG
  1. Kom fram till att vi ska skicka med en beskrivning av Servicegruppen i kallelsen
  2. Kom fram till att vi ska presentera SG och service under öppningsmötet på Riksmötet
  3. Standardiserad text om service skulle kunna inspireras från Röda boken
 2. Ska vi skicka hela SG till konventet i Helsinki?
  1. Vi beslutar att inte skicka fler medlemmar till Helsinki
 3. Inför höstens SK:
  1. Skriva och skicka kallelse.
   1. Viktor visar David mallen för den tidigare kallelsen
  2. Kolla om Stockholm ska ordna höstens Riksmöte eller vad vi har för alternativ.
   1. Vi utgår från att de vill hålla Riksmötet 13-15 november
  3. Nya i styrelsen – vilka ska stå med på kontraktet?
   1. Bordlägges, ingen kunde tänka sig att ta på sig uppdraget
  4. Diskussion kring översättningsarbetet.
   1. Motionen godkänns
   2. Vi diskuterade eventuell tidsbegränsning men beslutade att det är för tidigt att specificera det i motionen
  5. Beslutslängd: Sammanställa SG-beslut och SK-beslut. Vi kommer förmodligen jobba i ett Excelark på Google drive.
   1. Vi börjar med de senaste protokollen och jobbar oss bakåt
  6. Samarbete inom Norden. Hur kan vi öka samarbetet inom Norden?
   1. Vi ser till att meddela de skandinaviska länderna om våra Riksmöten och konvent
   2. Vi ser till att även i fortsättningen lägga upp den motsvarande information som de delar med oss
  7. Om vi har tid över: gemensamt titta igenom hemsidan och se om vi hittar felaktigheter eller gammal information som inte stämmer.
  8. Avslutning:

Mötet avslutas med gemensam läsning av ACA-bönen och sinnesrobönen i vi-form