Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 2 januari 2018 kl 19:30

Datum: 2 januari 2018

Närvarande: telefonansvarig, vice informations och mailansvarig, SK-ansvarig, översättningsansvarig, internetansvarig, vice SK-ansvarig, informations och mailansvarig, ekonomiansvarig, vice ekonomiansvarig, vice internetansvarig
(10 stycken närvarande)

Ej närvarande: Internet ansvarig

 • Val av ordförande:

Telefonansvarig enligt beslut förra SG möte

 • Val av sekreterare:

Vise informations och mejlansvarig enligt beslut på detta SG möte

 • Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.
 • De tolv traditionerna läses.

Vise telefonansvarig har läst traditionerna.

 • Mötestidens slut fastställs:

Mötets slut bestäms till kl 20:40.

 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.

Finns på hemsidan

Agenda:

 1. Fortsätta att ha gruppsamvetsmöten innan SG mötet?
  Beslut: Gruppsamvetsmöte ihop med praktiskt möte varje tisdag under en månads tid.
 2. Avveckla föreningen alternativt vem kan hjälpa ekonomiansvarig att få introduktion till sin servicepost?
  Beslut: Be Jörgen att vara med på ett möte, vice SK-ansvarig ska ta kontakt med Jörgen och Sten.

Bordlagda frågor:
3. Firmatecknare 
Styrelseprotokoll 2015 Jörgen (kassör) och Edelie (ordförande)
4. Nykomlingsfoldern + bokförsäljning 

 1. Inkommet mejl
 2. Förslag kring nya förstasidan                      
 3. Nyhetsbrev                         
 4. Talare hemsidan   
 5. Infokommittén  
 6. Info från Europa
 7. ACA 40år
 8. Vice SK
 9. Vår sida WSO
 10. Röstningen av ansökan ABC
 11. Är det korrekt att bara ha antal deltagare och inte namn på personerna som har deltagit på mötet?
 12.  Förslag om ändrad protokollföring
 13.  Info om WSO 2019
 • Nästa telefonmöte:

9 januari kl 18:30

 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?

Bestäms vid nästa möte

 • Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.