Telefonmöte

Notering: Det är ingen som är formellt ansvarig för telefonmötena men medlemmar i programmet upplever att de ändå fungerar. Vissa veckor kan det dock bli så att ingen annan ringer in och då blir det inget möte. Vi rekommenderar inte nykomlingar att börja med att ringa in på detta telefonmöte utan att gå på ett vanligt fysiskt möte istället.

Tisdag 19.00-20.00
Fredag 19.00-20.00

GÅ TILLVÄGA SÅ HÄR:

Ha gärna mötesordningen till hand. De andra på mötet har kanske inte tillgång till den. Du kan ladda ner den här. Där finns också de övriga texterna som ofta läses på ACA-möten.

* Ring 08-5000 5000

* Du ombeds trycka in en sexsiffrig kod på telefonen. Börja med att trycka: ”131511”
(Om du inte skulle komma fram, så se nedan under ”KODER”)

* Om du är först, så ombeds du trycka in antal deltagare, tryck då ”5”

* Bestäm vem av er som skall vara mötesledare

* Vissa dagar kan det hända att det bara är du själv som ringer, men vänta gärna till fem minuter över sju innan du lägger på, och prova igen en annan dag. Man kan också komma överens om andra tider än de som står på möteslistan. Meddela då gärna oss, så kan vi skriva ut informationen här. Och kom ihåg – om ni bara är två personer som ringt, tänk på det att det bara krävs minst två personer för att det ska bli ett möte.

Lycka till!

KODER

Om du inte kommer fram, kan det bero på att mötet redan är fullt, eller eventuellt på tekniska problem. Skulle det vara så att du är den sjätte personen, ring då upp igen, men byt ut sista siffran mot ”2”, så startar du ett nytt möte. Kommer du inte fram nu heller, så byt ut sista siffran mot ”3”, och så vidare.

Koderna är uträknade för att man ska kunna komma ihåg dem, även då man inte har tillgång till Internet.

Koderna har vi tagit fram genom att använda vårt namn ”ACOA” och satt ihop de siffror bokstäverna har i alfabetet:

A= 1
C= 3
O=15
A= 1

Siffrorna blir då =1 3 15 1 X
X = Sista siffran anger mötesnummer

KOSTNAD FÖR TELEFONMÖTEN

Telefonmötet kostar inget i sig själv, men du betalar avgift till ett 08-nummer, plus uppkopplingsavgift enligt ditt avtal med din telefonleverantör.