Minnesanteckningar SG-möte 2015-11-02

Datum: 2015-11-02;18:00

Närvarande: Viktor, Kerstin, Susanna, Anna

Ej närvarande: Tor, Jörgen, Susanne, Anders

Val av ordförande: Kerstin

Val av sekreterare: Viktor

Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

De tolv traditionerna läses.

Mötestidens slut fastställs: 

Förra minnesanteckningarna läses upp.

Punkter: 

  1. Hur ska vi styra i SG?

Diskussion kring hur vi hanterar medlemmar som inte genomför sitt uppdrag. Vi tar upp det och löser det gemensamt.

Nästa telefonmöte: Bestäms på SK

Susanna är sekreterare på nästa möte.

Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.