ACA:s 12 Steg

 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför effekterna av alkoholism eller annan dysfunktion i familjen och att våra liv blivit ohanterliga.
 2. Kom till tro att en Kraft större än oss själva kunde återge oss förståndet.
 3. Tog ett beslut att överlämna vår vilja och våra liv i Guds omsorg, sådan vi uppfattar Gud.
 4. Gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk inventering av oss själva.
 5. Erkände för Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel.
 6. Var fullständigt beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.
 7. Bad ödmjukt Gud att avlägsna våra brister.
 8. Gjorde en lista över alla personer vi skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.
 9. Gjorde direkta gottgörelser till sådana människor var helst det var möjligt, utom då detta skulle skada dem eller andra.
 10. Fortsatte att göra personlig inventering och när vi hade fel erkände vi det genast.
 11. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattar Gud, och ber då endast om kännedom om Guds vilja med oss och kraft att utföra den.
 12. När vi hade haft ett andligt uppvaknande som ett resultat av dessa steg, försökte vi föra detta budskap vidare till andra som fortfarande lider och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

Vanliga frågor
Uppväxtåren
Problem
Lösningen
Löften
De 12 stegen
De 12 traditionerna
Om ACA:s namn & logo