Kategoriarkiv: Meddelanden

Litteratur slut i lagret i Sverige

För tillfället kan man bara beställa mediationboken. De andra böckerna är slut i USA och för närvarende vet vi inte när vi kan få några. Så sätt inte in pengar för beställningar av annat än Meditationsboken för närvarende. Vi meddelar på hemsidan när vi har fått de andra böckerna igen. VI bekalgar och hoppas det blir snart.
Vänligen, ACA Bokförsäljningen

Inbjudan till Riksmöte i Sundsvall 4-6 november

Uppdaterat: Kallelsen till Servicekonferensen är nu klar, den innehåller dagordning och går att ladda ner här.

Höstens riksmöte kommer att hållas i Sundsvall 4-6 november.

Riksmöte hålls två gånger per år och då träffas vuxna barn från hela Sverige. Ett riksmöte innehåller alltid en servicekonferens då representater från grupperna tar ställning i frågor som berör ACA Sverige som helhet. Vanligtvis är det också vanliga ACA möten som pågår under hela riksmötet, så även i Sundsvall.

Dagordningen till servicekonferensen kommer skickas ut separat.

Länk till inbjudan med detaljer

SG möte 11 juli 2016

Närvarande : 5 av 10.    Viktor, Monika P (Karlstad), Jörgen, Susanna L,Susanne B
Ej närvarande : Anders, Alicia, Susanna F, Monica (Norrköping), Edeli
* Vi bjöd in en älskande ”gud” som hen kan komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Vi påmindes om att vi inte är styrande endast tjänande.
* Vi läste traditionerna
* Mötestiden fast ställdes till kl 18-19. (Viktor behövde dock lämna oss 18.35)
* Viktor tog upp frågan om att vi på vår hemsida har icke konferensgodkänd litteratur. Vi beslutade att ta bort följande texter:
 •  ACA:s mål
 • Ett barn
 • ACA-bönen

Då ACA Sverige är en intergroup för ACA World Service Organization (WSO) och enligt de stadgarna så får vi inte ha någon litteratur på hemsidan som inte är konferensgodkänd vilket texterna ovan inte är.

* Jörgen redogjorde lite rent historisk om olika svårigheter som funnits vid IMPORT AV BÖCKER.  Jörgen har vid sin senaste kontakt med Skatteverket fått klartecken att momsregistrering ej behövs vilket i sin tur leder till att vi ej heller behöver deklarera. Vår verksamhet är ju inte på något sätt vinstdrivande. Det räcker att vi fortsätter som tidigare att bara betala tullavgifter.
 Jörgen kommer  att sammanfatta omständigheterna av  vår situation i denna fråga. Detta mail kommer sen vår översättnings ansvarige vidarebefordra till de berörda inom WSO. Detta för att bättre belysa det hela och ge dom en bättre förståelse om förfaringsätten i olika länder.
*  Vi diskuterade checklistan vilken är godkänd översättning och fri att användas av alla grupper . Den hette karaktärsdragen innan.
*  Sundsvall planerar riksmötet hösten 2016 Vi har fått ett OBS !  preliminärt datum 4-6 nov. Detta skulle då innebära att SK blir lördagen den 5:e.nov. Vi inväntar närmare information till hösten.
*  SK protokollet är nu renskrivet och justerat. Läggs snarast ut på hemsidan.
*  SG:s arbetshelg är fastställd till de 13-14 augusti. Vi diskuterade vilka punkter och praktiska göromål vi ska arbeta med då.
   – Beslutslängden.
  – Lära ut hur man sköter och ansvarar för Skypemöten.
 –  Ska vi bli värdland för ett Europa möte ? Fått förfrågan om att vara värdland för ABC/AWC våren 2017. Det känner vi dock oss inte redo inför ännu.
–   Dra upp linjer för en informationskommittés bildande.
*  Vi beslutade att ha ett skypemöte den 8 augusti  kl 18 då vi enbart tar upp frågor rörande SG.s arbetshelg och dess innehåll.
Susanne B åtog sig vara ordf. på det mötet. Tackar vi för. Vi väljer sekreterare då.
Vi avslutade mötet med Sinnesrobönen

Inbjudan att hålla i Annual Business Conference (ABC) och Annual Worlds Conference (AWC) år 2017

Join in the Game

“We cannot use old excuses… to continue sitting on the sideline of life.  To avoid helping others is to avoid helping ourselves.” BRB p. 292

An Invitation to be of Service
The ACA Fellowship is offering a unique service opportunity for the meetings in your area to Host two events – the 2017 ACA World Service Annual Business Conference (ABC) and the 2nd Annual ACA World Conference.

The 2017 ABC:
Imagine hosting Delegates from around the world as they gather in your town to continue to shape the ACA experience. The annual ABC is attended by delegates, committee chairs, and WSO Board members who conduct the official business of the ACA.  The stated purpose of this event is “to bring unity and consistency to the Adult Children of Alcoholics.” Discussions can impact the policies and financial matters that affect all of us.
If you are interested in learning more about the opportunity to Host this event, please send an email to abc@adultchildren.org, subject line: ”2017 ABC Host City Inquiry”.  We will happily answer your questions and describe the process as well as send a ‘bid package’ for your Group or Intergroup to consider submitting.  The 2017 ABC will be held the 4th weekend of April.

The 2nd Annual AWC:
In conjunction with the ABC, you will also host the 2nd Annual ACA World Convention (AWC). The purpose of the convention is to present speakers, workshops, and meetings that will enhance the recovery of attendees. It is also meant to be an opportunity for our inner children to play together in fellowship.

“We see service work as giving love rather than enabling or manipulation.  We also know when to step back or ask for help. We also know that we are going to be all right no matter what happens.” BRB p. 290

“You Will Not Do This Alone”
Your Host Committee will receive extensive support.  The WSO ABC Committee will help guide the planning of the ABC and AWC. The ABC Committee is chaired by Bill D., a WSO Trustee and chair of last year’s ABC-AWC host committee and has many delegates from the last ABC on it.
Regarding funding, WSO will pay for all approved expenses associated with hosting both events, such as the cost of venue, printing programs, signage, and delegate materials, supplies and decorations, in-room beverages/snacks, and other related expenses. All aspects of financing for the event will be outlined in a budget in advance.

“Our sense of inadequacy begins to disappear when we see the value of the service we give.” BRB p. 363

Service Can Be Simple
Staging the Annual Business Conference and ACA World Convention is a unique opportunity to be of service to the Worldwide Fellowship.  What’s more, hosting this event provides the chance to unify the groups in your area while they realize an exciting vision.  We hope this challenge, this opportunity, calls to you and that we hear from you soon so we may start planning to bring the ACA world to your hometown.

Yours in Service,

The WSO Board of Trustees

SG-möte Protokoll 2016-06-13

Närvarande: Alice, Viktor, Susanna L, Susanne, Edeli, Monika (Karlstad) och Blanka.

Ej Närvarande: Monica (Norrköping), Anders, Jörgen, Susanna F.

Ordförande: Susanna L

Sekreterare: Viktor

En kort tystnad/meditation

De 12 traditionerna läses

Mötestiden fastställdes till kl 19.

Föregående mötesprotokoll läses

 1. Kristianstad har fått mail om att bli intervjuad av tidning. Osäker på hur hon skall hantera det
  Viktor tycker att det är bra att vi sprider budskapet och att det är bra att de har länk till hemsidan och skriver från våra texter
  De får dock inte använda vår logotyp
  De får använda sig av frågorna ”Är jag ett vuxet barn” så länge de refererar till källan
 2. Saker som SG skall göra som beslutades på Servicekonferensen
  Monika har kontaktat den grupp på facebook som kallar sig ACA, de vill inte byta namn.
  Vi tar upp detta igen på nästa möte om protokollet är ute.
 3. Meddelande till SG
  Blanka kommer tyvärr att behöva avgå som SK-ansvarig på grund av personliga skäl
  Monika stannar som Vice-SK-ansvarig
 4. Kommentar om ekonomin
  Vi måste betala moms på böckerna och det innebär att vi eventuellt kommer att behöva deklarera vilket kommer att öka belastningen på ekonomiansvarig.
  Susanne kollar om hur det går med att köpa böckerna på Amazon i Europa
 5. Viktor berättar om arbetshelgen 13-14e augusti. Alla i SG ses för att göra service. ACA betalar resa och boende blir gratis.

Tid för nästa möte: 11/7 kl 18:00

Sekreterare nästa möte: Edeli
Ordförande nästa möte: Susanna L

Sinnesrobönen och vi avslutar mötet