Författararkiv: admin

Möjlighet för samtliga grupper att tillfälligt flytta till Zoom.

Detta mail har gått ut till samtliga grupper i ACA.

Hej,  nu kommer ett erbjudande till alla grupper att tillfälligt flytta/även hålla sina möten via Zoom. ServiceGruppen har därför beslutat att tillfälligt erbjuda mötestider på Zoom i ett gemensamt konto som ServiceGruppen administrerar och bekostar. 
Jag ber att läsa detta mail noga, följa guiden och vara tydliga för att det ska bli hanterbart för mig. Försök gärna att hålla det enkelt. Tänk gärna igenom ordentligt innan ni mailar så att det blir så få mail som möjligt. Det är just nu 78 grupper i Sverige. 
Strukturen nedan utgår ifrån befintlig info på hemsidan och är utformad för att skapa så lite merjobb som möjligt och så tydlig och tillgänglig info som möjligt utifrån hur hemsidan är uppbyggd. 
Erbjudandet ser ut så här:

 • Jag skapar ett tillfälligt konto på Zoom. Där sätter jag upp gruppernas mötestider. 
 • Jag skapar en ny tillfällig sida på hemsidan. Där kommer att finnas:
  Länk till Zoom.
  Länkar till grundtexter som tex stegen och traditionerna.
  Tillfällig info om varje grupp, endast Mötesid och Möteskod samt eventuell länk till dokument/mapp för att kunna hålla gruppens möte. 
 • Jag lägger info på förstasidan om Zoom för fysiska grupper. 

Den grupp som vill ha mötestider på Zoom skickar till min mail in:

 1. Gruppnamn (samma som står på hemsidan)
 2. Nuvarande veckodag/dagar för möte (samma som står på hemsidan)
 3. Nuvarande tid/tider för möte (samma som står på hemsidan)

All info som står på gruppens sida nu på hemsidan kommer att stå kvar. Tillägget för varje grupp kommer att vara Mötesid samt Möteskod för Zoom. 
När gruppen skickat in detta skapar jag datum och tider i Zoom. Jag meddelar när det är klart. 
Grundinställningen är enbart ljud. Den grupp som vill ha video behöver ange det. 
Den grupp som vill ha egen mötesmanual eller annan text nåbar via nya tillfälliga sidan på hemsidan skickar till min mail in:

 1. Länk till dokumentet eller mappen. 

I Gmail tex använder du knappen Dela och väljer alternativet att den som får länken får rätt att Visa dokumentet eller mappen. 

Jag kommer inte att ge support på Zoom eller Gmail/länkning så be andra om hjälp eller gå samman i grupperna för att få till det. 

Jag ber om ert tålamod med att få igång allt och det kan komma mer instruktioner efterhand när jag stöter på saker. Jag ber er också om att hålla i åtanke att det är en person som gör service på frivillig basis, var sparsamma med åsikter och önskningar. Framkommer saker som gagnar de flesta kan erbjudandet ändras, annars står det fast som angivet ovan. 

Ta hand om er!

med vänlighet,
I service som Internetansvarig för ACA i Sverige

Delta i ACA Europas telefonkonferens och/eller sök en post i Europakommittéen.

Dear fellow travelers,

This is an invitation to our monthly teleconference on March 7, 14:00 by zoom conference. You will find the agenda HERE

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/178726055

Meeting ID: 178 726 055

Find your local number: https://zoom.us/u/ac3j5Blsoa

For more information and additional contacts please visit: http://acawsoec.com

Election to the European Committee

Any participant, who is representing a local meeting, Intergroup, Region, or national fellowship of ACA, is eligible to vote on decisions regarding the agenda items of the Monthly Teleconference (TC) for the ACA European Committee (EC). Everyone has the right to partition, but the right to vote needs to carry a group conscience. 

At this point in time the EC is looking for trusted servants for 3 positions (click at the name of the position to get more info)

Should you be interested in any of these positions, the EC needs your experiences within the program, a short description of what kinda service positions you have had within your fellowship.

We need to have this by the March 4. 

Hope to hear from you soon!

Best Regard

Fredrik H

Chair of the European Committee

For donations to the European Committee work please visit

Please contact the ACA European committee by using the adresses found at https://acawsoec.org/contact/
—  
The European Committee works to unify and carry the message to the fellowships of the European countries according to our traditions and concepts. The European Committee (EC) functions as a group of trusted servants elected by its members. The officers carry out the jobs and goals set by the European Committee. The EC is a standing committee of the World Service Organization of Adult Children of Alcoholics (WSO).

Registreringen för ABC/AWC i Florida i april är öppen.

Registration is NOW Open!!

Annual Business Conference
April 23 & 24, 2020

ACA World Convention
April 24 (evening), 25 & 26, 2020

The 2020 ABC/AWC will be held at the Renaissance Marriott in Boca Raton, Florida.  You can register for the convention, book a room and purchase meals from the  Convention Website.  The prices for meals and registration will increase as we get closer to the convention.  Registering early will not only save you money, but will also help WSO and the Local Host Committee out tremendously with the planning process.  We can’t wait to see you in Boca Raton!

Vote on the 2020 ABC Ballot Proposals by March 31st.
On January 15th, meetings, Intergroups, and Regions worldwide were sent a mailing with information about the ABC Ballot. This is your group’s opportunity to vote on whether or not you believe the submitted Proposals that will be included merit discussion at the upcoming Annual Business Conference. More information will also be available at that time on the ABC Ballot Prep Committee page of the acawso.org website. Any questions may be emailed to bpc@adultchildren.org.

Each Meeting and Intergroup Designates a Delegate
All Delegates, whether in attendance or remote, must register first at acaworldconvention.org.

The business of the WSO is conducted at the ABC primarily by the Delegates, who are chosen by their group to be their representative. Some information about becoming a Delegate – the role and responsibilities – may be found on the  Delegate Training Page. This page will be updated periodically, so refer back, as needed.

ABC Offers Remote Voting
Prior to the 2019 ABC, the only Delegates who were able to participate and vote at the Annual Business Conference were those who could afford the time and expense of physically attending. Once again, this April, Delegates directly representing a meeting or Intergroup will be able to have a voice, and a vote, on the matters brought before the conference.

Trainings, and opportunities for questions and answers, will be available in the weeks leading up to the ABC. As mentioned above, all delegates may find pertinent information on the Delegate Training Page.

Nu på WSO:s hemsida: Addressing Predatory Behavior Tent Card

January 30, 2020
Dear Fellow Traveler,

Based on the motion approved by the ABC in April 2019, the Addressing Predatory Behavior working group is presenting the tent card “ACA Commitment to Addressing Predatory Behavior” for fellowship review.

This document was developed by the APB working group to provide meetings with a first conference- approved tool to help them address predatory behavior occurring in and around ACA meetings. It was drafted by the working group and then revised based on a fellowship wide group conscience process via Town Hall conference calls in the summer of 2019. In October 2019, the revised document was approved by the ACA WSO Board of Trustees for preliminary publication based on the motion passed by the ABC.

Predatory behavior, as we understand it, occurs when members act out their childhood behavior by becoming victimizers themselves in and around meetings, in interactions with other members of the fellowship. Having learned to detect and take advantage of those who have not yet learned to trust their instincts or set healthy boundaries, they exploit this weakness to solicit emotional gratification, personal or financial favors, and romance or sexual encounters.

We believe that it is our responsibility to keep our meetings safe by openly addressing predatory behavior, should it occur. The ACA Commitment to Addressing Predatory Behavior was developed as a tent card to serve as a reminder of this, and to offer immediate access to some of the resources that have been already developed within the fellowship and made available by the APB working group on acawso.com.

The ACA Commitment to Addressing Predatory Behavior can be incorporated into your meeting format in several different ways – as a tent card, it can be placed on a table in the center of the room or in another prominent location where members can read it during the meeting. Some meetings may choose to read it as part of their opening; or to pass it around for members to review while the meeting is in progress.

An electronic version of this document is now available for download at https://adultchildren.org/free-literature-english-translated/. This is a preliminary publication, pending final approval by the ABC. Through November 30, 2020, all members are welcome to submit feedback on the ACA Commitment to Addressing Predatory Behavior by sending an e-mail to liteval@acawso.org. This feedback may include comments about language; or it may include observations about how you use the document in your meetings and suggestions for additional resources. Once the feedback period has closed, we will review any feedback received and consider it when presenting the document to the ABC 2021 for final approval.

We hope you find this document helpful in keeping your meeting safe for all, particularly newcomers! In service,

Karin S.
Chair, APB working group

Charlie H.,
Chair, ACA WSO Board of Trustees

Rösta kring motioner till Annual Business Conference (Servicekonferens för ACA i världen) i Florida i april.

ACA World Service received 16 Proposals in response to a Request for Proposals that was sent to all groups in August. On behalf of the Fellowship, we wish to thank the submitting groups for their efforts.

These Proposals have been evaluated by WSO (the Board and appropriate Committees) to determine whether the ideas presented have already been implemented, are currently being worked on, and an analysis by WSO with a recommendation as to whether they merit discussion at the ABC.

In preparation for your group’s Ballot discussion, we suggest you download a copy of the Proposals to distribute to your group member located at https://acawso.org/category/ballot-prep/. Other pertinent information is also available on that website.

After your group’s decisions are made by group conscience, and you are ready to submit their responses, please fill in the online survey: https://www.surveymonkey.com/r/2020_ABC_Ballot

We advise that you not start the survey unless you will have time to complete it in one sitting.

If we can be of assistance, please email the committee at bpc@adultchildren.org.

Please also note that information is available to register for the 2020 ABC as either an on-site Delegate or a remote Delegate at https://www.acaworldconvention.org/
.
Thank you for your participation in helping to shape the future of ACA.

The ACA WSO 2020 ABC Ballot Prep Committee