månadsarkiv: januari 2018

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 9 januari 2018 kl 19:30

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 9 januari 2018 kl 19:30

 

Datum: 9 januari 2018

Närvarande: Ekonomiansvarig, Vice ekonomiansvarig, Internetansvarig, Vice internetansvarig, Info/mailansvarig, Vice info/mailansvarig, SK-ansvarig, Vice SK-ansvarig.

Ej närvarande: Telefonansvarig, Vice telefonansvarig.

 

 • Val av ordförande:

Info/mailansvarig.

 

 • Val av sekreterare:

Internetansvarig.

 

 • Vi bjuder in vår högre kraft till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

 

 • De tolv traditionerna läses.

Internetansvarig har läst traditionerna.

 

 • Mötestidens slut fastställs:

Mötets slut bestäms till kl 20:30.

 

 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.

Läses av info/mailansvarig.

Agenda:

 1. Utskick av SK-kallelse med motioner (prioriterad fråga pga datumet för utskick).
  Beslut: SK-ansvarig sätter ihop SK-kallelse och motioner och skickar vidare till Info/mailansvarig som skickar ut den till grupperna under de första dagarna i februari, istället för 31 januari.
 2. Avveckla föreningen alternativt vem kan hjälpa ekonomiansvarig att få introduktion till sin servicepost?
  Tidigare ekonomiansvarig kan ej närvara på detta möte. Tekniskt omöjligt att säga upp föreningen här och nu. Det finns många frågetecken.. Vem tecknar firman enligt skatteverkets register? Vem är ACA’s kontaktperson på Nordea? Firmatecknare? Kontohavare? Olika namn på firman. Vårt organisationsnummer som förening är knutet till namnet ACoA Servicekontor i Norrköping.
  Beslut: Vi får fortsätta undersöka krav som finns. Ekonomiansvarig gör detta med hjälp av info/mailansvarig vid behov.
 3. Firmatecknare
  Jörgen och Edeli står fortfarande som firmatecknare. I kommande SK kommer punkten om en ny styrelse att komma med. Vi undersöker vidare vad som pågår i och med att olika namn på föreningen är registrerade på olika ställen (se punkt 2)
 4. a) Nykomlingsfoldern

1000 nykomlingsfoldrar har anlänt till info/mailansvarig. Kostnaderna vi har betalt för tryckning är ca 3500 kr. Kostnaderna för att skicka ut de förra 1000 var totalt 1800 kr. När det gäller framtiden så kommer WSO Internationell Prissättning att gälla. Vi kommer överens med WSO om ett försäljningpris mot grupperna. Säg 10 kronor per folder. Det blir då 10,000 för 1000st foldrar (om vi inte räknar in rabattstegar och bortskänkes) i intäkter för SG. ”Vinsten” är då 10,000-3,500 = 6,500:-. Av vinsten går 70% till WSO och 30% av vinsten stannar kvar hos SG. Totalt betalar SG då för 1000 Nykomlingen 3,500+70%*6,500 = 8,050:- eller 8 kronor per folder.   

Beslut: Info/mailansvarig kan skicka in information till SK om hur prissättning går till. SK behöver ta beslutet om vem som ska betala för dessa foldrar.

 

Bordlagda frågor:

4b. Bokförsäljning

 1. Inkommet mejl
 2. Förslag kring nya förstasidan                      
 3. Nyhetsbrev                         
 4. Talare hemsidan   
 5. Infokommittén  
 6. Info från Europa
 7. ACA 40år
 8. Vice SK
 9. Vår sida WSO
 10. Röstningen av ansökan ABC
 11. Är det korrekt att bara ha antal deltagare och inte namn som har deltagit på mötet?
  16. Förslag om ändrad protokollföring
  17. Info om WSO 2019

 

 

 • Nästa telefonmöte:

16 januari kl 18:30

 

 • Vem kan vara ordförande vid nästa gruppsamvetsmöte?

Vice-ekonomiansvarig.

 

 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?

Vice SK-ansvarig ordförande, sekreterare bestäms nästa möte.

 

 • Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

 

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 2 januari 2018 kl 19:30

Datum: 2 januari 2018

Närvarande: telefonansvarig, vice informations och mailansvarig, SK-ansvarig, översättningsansvarig, internetansvarig, vice SK-ansvarig, informations och mailansvarig, ekonomiansvarig, vice ekonomiansvarig, vice internetansvarig
(10 stycken närvarande)

Ej närvarande: Internet ansvarig

 • Val av ordförande:

Telefonansvarig enligt beslut förra SG möte

 • Val av sekreterare:

Vise informations och mejlansvarig enligt beslut på detta SG möte

 • Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.
 • De tolv traditionerna läses.

Vise telefonansvarig har läst traditionerna.

 • Mötestidens slut fastställs:

Mötets slut bestäms till kl 20:40.

 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.

Finns på hemsidan

Agenda:

 1. Fortsätta att ha gruppsamvetsmöten innan SG mötet?
  Beslut: Gruppsamvetsmöte ihop med praktiskt möte varje tisdag under en månads tid.
 2. Avveckla föreningen alternativt vem kan hjälpa ekonomiansvarig att få introduktion till sin servicepost?
  Beslut: Be Jörgen att vara med på ett möte, vice SK-ansvarig ska ta kontakt med Jörgen och Sten.

Bordlagda frågor:
3. Firmatecknare 
Styrelseprotokoll 2015 Jörgen (kassör) och Edelie (ordförande)
4. Nykomlingsfoldern + bokförsäljning 

 1. Inkommet mejl
 2. Förslag kring nya förstasidan                      
 3. Nyhetsbrev                         
 4. Talare hemsidan   
 5. Infokommittén  
 6. Info från Europa
 7. ACA 40år
 8. Vice SK
 9. Vår sida WSO
 10. Röstningen av ansökan ABC
 11. Är det korrekt att bara ha antal deltagare och inte namn på personerna som har deltagit på mötet?
 12.  Förslag om ändrad protokollföring
 13.  Info om WSO 2019
 • Nästa telefonmöte:

9 januari kl 18:30

 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?

Bestäms vid nästa möte

 • Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

 

Påminnelse om deadline för motioner till SK Våren 2018

Det är förslag till förändringar inom ACA. Vilken ACA-medlem eller grupp som helst kan skicka in en motion. Dessa skickas till info@aca-sverige.org före 31/1 för att hinna diskuteras före vårens SK-möte. Här hittar du en mall på hur man skriver en motion: http://aca-sverige.org/wordpress/acas-servicestruktur/servicekonferensen/

Motionerna som kommit in skickas med i med kallelsen till SK via mail och kommer även att finnas att läsa på vår hemsida.