månadsarkiv: oktober 2016

Litteratur slut i lagret i Sverige

För tillfället kan man bara beställa mediationboken. De andra böckerna är slut i USA och för närvarende vet vi inte när vi kan få några. Så sätt inte in pengar för beställningar av annat än Meditationsboken för närvarende. Vi meddelar på hemsidan när vi har fått de andra böckerna igen. VI bekalgar och hoppas det blir snart.
Vänligen, ACA Bokförsäljningen

Protokoll SG-möte 2016-10-04

Närvarande: Susanna F, Susanne B, Anders

Ej närvarande: Viktor, Susan L, Jörgen, Edelie, Monica N, Monika P, Alicia
Ordförande: Susanna F Sekreterare: Anders
* En minuts tystnad
* Traditionerna läses
* Föregående protokoll läses
* Mötestiden fastställs till en timme, kl 18-19
1. De som ännu inte är med i SMS-gruppen mejlar sina nummer till Monica, telefonansvarig i SG. Många tror nämligen att alla sms i sms-gruppen kan läsas av alla i SG. Så är alltså inte fallet.
2. Endast en motion har kommit in till SK i Sundsvall. Visst ska även de bordlagda motionerna från Norrköping skickas ut till alla ACA-grupper?
3. Boende i Sundsvall. Endast en person har hört av sig till Susanna F än så länge. Susanna ringer till Jörgen angående förfarandet när det gäller boende för SG i Sundsvall.
4. I nykomlingsbroschyren ”Familjesjukdomen” (som finns att ladda ner på hemsidan) står det fortfarande ACoA. Skulle någon kunna redigera de befintliga broschyrerna? Den amerikanska versionen är översatt men ännu inte godkänd av WSO.
5. Sundsvall använde sig av Facebook för att informera om riksmötet och servicekonferensen innan de hörde av sig till SG. Är det verkligen OK? Borde vi i SG kanske sammanställa en checklista hur man går till väga för att anordna en servicekonferens?
* Sinnesrobönen läses