månadsarkiv: augusti 2016

SG möte 8/8 2016

Närvarande: Jörgen,Victor,Monika P(Karlstad)

Ej närvarande:Susanna L,Susanne B,Anders Alice, Susanna F, Monika(Norrköping).Edeli

Vi bjöd in en älskande högre kraft

Ordförande Victor   Sekreterare Jörgen

Vi läste  12 traditioner

Mötestiden fastställdes till 18.45

Föregående mötesprotokoll från SG 11/7 lästes upp.

Punkt på detta möte är arbetsmötet 13-14 augusti.

Vi gick igenom vilka i SG som kunde och inte kunde komma på arbetsmötet 13-14 augusti.och kom då fram till att endast tre stycken(Victor Monika P och David) säkert kunde komma.

Beslut togs då på att skjuta på arbetsmötet.

Vidare skickar Victor ut Doodle på mejl till alla i SG där alla enkelt kan fylla i vilken helg som passar för arbetsmötet.

Victor tog upp ett mejl angående missnöje att texterna Ett barn,,ACAs mål,ACA bönen tagits bort från hensidan.

Monika förklarar att det finns en länk till dessa ej konferensgodkända texter på hemsidan.

Vi föreslog att på nästa SK ha en punkt på övriga frågor som tar upp angående texter som ska finnas på hemsidan.

Monika informerade om att facebookgruppen ändrat namn från ACA till Mötesgruppen Vuxna barn och servicegruppen vill sända ett tack till facebookgruppen för den namnändringen.

Pga. lite oklarheter vad som gäller för servicegruppens medlemmar när det gäller ersättning och boende i samband med serviceuppdrag  i SG så kommer Jörgen att skicka ut ett mejl till alla som förtydligar detta.

Nästa SG möte 5 september 2016-08-08

Ordförande Jörgen   Sekreterare Monika P

Mötet avslutas med sinnesrobönen