månadsarkiv: mars 2016

ACA Konvent i Nederländerna – 9 april

Hi all!
We still have some space and if your going to be in the Netherlands we would love to see you. Better yet plan a weekend get away to a fun City. Eindhoven Airport is the closest but Amsterdam is only about another 10 minutes.
’s-Hertogenbosch is a lovely city to visit.
Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch
Sonniusstraat 3
5212 AJ ‘s-Hertogenbosch

The Netherlands

Hope to see you all there.
Your Committee Chairperson
Mary S. Korp
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” –  Eleanor Roosevelt

SG-möte 2016-03-14

Närvarande: Viktor, Jörgen, Monica, Susanne, Susanna, Anders.

Ordförande: Jörgen

Sekreterare: Anders

Föregående mötesprotokoll läses.

En kort tystnad/meditation.

De tolv traditionerna läses.

  1. Susanna kan vara ansvarig för Skype-mötena i framtiden och Monica kan hjälpa till. Vi bestämmer i slutet av varje möte vem som ska vara ordförande och sekreterare på nästa möte. SG är villigt att testa Globafy och Viktor kollar upp detta inför nästa sammanträde.
  2. Årsplaneringen är godkänd (utskick genomförd 20/2). Susanne tycker att vi ska gör ett utskick till alla ACA-grupper ute i landet att det finns lediga poster i SG. Susanne tar på sig att genomföra detta och Viktor hjälper henne att lägga ut det på ACA:s hemsida.
  3. Någon kollar med Kerstin om det finns ACA-grupper som fortfarande vill ha pappersutskick. Kallelsen till SK innehåller felaktigheter och måste korrigeras.
  4. Preliminärt datum för nästa live-arbetsmöte blir 13-14/8 på Viktors lantställe.
  5. Viktor kan ta på sig att vara ordförande på SK, men det behövs även tillsättas en sekreterare.
  6. Vi beslutar att det inte behöver stå på hemsidan att alla är välkomna på ett ACA-möte, enligt den tredje traditionen, trots att det i möteslistan står att det ska vara ett kvinnomöte eller mansmöte. Det kan man däremot berätta muntligt när män kommer på kvinnomöten och vice versa.
  7. Vi kommer överens om att viktig information om t ex hur man ska sköta sina serviceuppgifter inom SG ska skickas via e-post. SMS bör användas sparsamt.
  8. Trots att Tillfrisknande vänners böcker inte är rekommenderad ACA-litteratur bestämmer vi att länken till deras produkter ska finnas kvar på ACA:s hemsida fram till dess ACA Sverige har egen litteratur att erbjuda.
  9. Grupprapporter inför SK. Viktor ordnar ett Google Docs-dokument för SG:s egna rapporter. Det går att ringa och fråga Viktor om man undrar hur det fungerar.
  10. Nästa Skype-möte blir 11/4 kl. 18. Susanna är ordförande och Viktor sekreterare.

Sinnesrobönen läses och vi avslutar mötet.