månadsarkiv: oktober 2015

SG Minnesanteckningar 151007

Minnesanteckningar SG-möte

2015-10-07 kl 18.00-19:00

Via Skype

Närvarande:
Kerstin- internetansvarig
Susanne – Översättningsansvarig
Viktor – vice internetansvarig
Tor-telefonansvarig
Ej närvarande:
Jörgen – ekonomiansvarig
Susanna- Mailansvarig
Anders- Vice mailansvarig
Anna- Vice telefonansvarig
David -vice översättningsansvarig
Sara -vice översättningsansvarig

De 12 traditionerna lästes
Kerstin valdes till ordförande
Susanne valdes till sekreterare

Mötet kommer att hålla på till 19:00

Förra minnesanteckningarna lästes upp.

Dagordning

  1. Vem kan komma till SK?
    Susanne, Viktor, Kerstin vet bestämt att de kommer.
    Viktor valdes till ordförande för SK.
    Kerstin valdes till sekreterare för SK.
    Susanne ansvarar för kopiering av dagordningen till SK.
    Icke närvarande vid detta om ombedes meddela SG om de kommer på SK eller ej.
  2. Deltagande på ABC 2016
    Bordlagt till SK. Susanne skriver ihop argument för ACA Sveriges deltagande.
  3. Förslag om att ha en fast eller bestämd sekreterare inför varje SG-möte, så att en kan vara förberedd på den uppgiften.
    Taget. Vi ska cirkulerar denna arbetsuppgift och turas om att vara sekreterare. Sekreterare för nästa möte bestäms samtidigt som vi bestämmer ny mötestid.
  4. Önskemål om att ha checklistan på hemsidan.
    Ja. Susanne förser Kerstin med dokumentet som lägger upp det.
  5. Anteckningar från arbetsmöte. Ska motiveringar till beslut finnas med?
    Ja, motiveringar ska finnas med.Detta är bland annat viktigt för att vi ska kunna ta ställning i frågor som åter kommer upp på agendan. Tor kompletterar anteckningarna från arbetsmötet i augusti och skickar dem vidare till Viktor för ytterligare komplettering.
  6. Telefonmötena mötesordning – vem ska hantera dem? SG?
    Vi bordlägger detta till SK. Kerstin skriver ner och formulerar problemet tillsammans med ett förslag på hur mötena borde vara organiserade. Efter att SG godkänt text mailar vi ut det till alla grupper så de är förberedda på frågan vid SK.
  7. Förslag på mall för mötesordning för SG
    Vi saknar en fast mötesordning för SG. Kerstin presenterar följande förslag:

Datum:
Närvarande:
Ej närvarande:
Val av ordförande:
Val av sekreterare:

Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

De tolv traditionerna läses.

Mötestidens slut fastställs: 

Förra minnesanteckningarna läses upp.

Punkter: 

1.

  1. osv…

Bordlagda frågor (antecknas)

Nästa telefonmöte: xdagen den x/x kl xx.xx-xx.xx

Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?

Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

Beslut: Kerstins förslag godkännes.

  1. Nästa möte: Hålls måndag 2 november kl 18:00
    Viktor är sekreterare, Kerstin är ordförande, telefonansvarig skickar ut dagordningen.

Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.