månadsarkiv: september 2015

SG minnesanteckningar 150907

Närvarande: Jörgen, Kerstin, Susanne, Susanna, Anna
Ej närvarande: Viktor, Anders, Tor

De tolv traditionerna läses.
Val av ordförande: Kerstin
Val av sekreterare: Anna
Mötestiden fastställs: 20.00

Förra minnesanteckningarna läses upp.

 1. Inför Servicekonferensen. Kallelsen är klar, eventuellt lägga till info om servicegruppen.
 2. Ska SG lägga konferenserna på helger så att alla kan vara med? Diskussion.
 3. Ordförande och kassör för ACAs ek.förening. Konto hos Nordea. Jörgen (kassör i SG) rapporterar. Förerningen saknar ordförande och kassör. Dessa måste tillsättas. Eventuellt kan Susanna (info) vara kassör. Jörgen föreslår att det formella ansvarsbytet görs på SK mellan nuvarande kontoansvariga (Sten och Angelika) och efterträdande (Jörgen). Anna (vice telefonansv.) föreslår att dessa uppgifter knyts till övriga funktioner i SG. Beslutar att bordlägga funktionerna ordförande och kassör i ek. förening, i relation till övriga arbetsområden, till oktobermötet. Vi hanterar det på SG-möte.Beslut att lösa det på SK. Dessa uppgifter/funktioner läggs i alla fal till i arbetsbeskrivningen. Bordlägges.
 4. Övertagande av bokförsäljning. I nuläget sköter Sten bokförsäljningen, men han är ok med att göra det ett tag till (till SK i höst). Bordlägges.
 5. Rapport från konventet i Helsingfors. Susanne rapporterar om hur man arbetat med översättning i både Danmark och Finland. WSO har en översättningsfunktion som vi kan köpa genom dem. Det ger mindre översättningsarbete, men en del granskningsarbete. I Finland var det ett enväldigt arbete med översättningen medan det i Danmark gick mer demokratiskt till och den översatta boken har också blivit bättre mottagen där. Var noga med att åka på godkända WSO-konferenser. Utförlig rapport finns att läsas här: Rapport European ACA konvent-1
 6. Deltagande på ABC 2016
  – kommer vara Florida i april. Bordlägges
 7. Förslag om att ha en fast eller bestämd sekreterare inför varje SG-möte, så att en kan vara förberedd på den uppgiften. Bordlägges

 

Samtliga bordlagda frågor:
Ordförande och kassör för ACAs ek.förening (SK).
Övertagande av bokförsäljning (SK).

 

Deltagande på ABC 2016

 

Förslag om att ha en fast eller bestämd sekreterare inför varje SG-möte, så att en kan vara förberedd på den uppgiften.

 

Önskemål om att ha checklistan på hemsidan.

Anteckningar från arbetsmöte. Ska motiveringar till beslut finnas med?

 

Telefonmötena mötesordning – vem ska hantera dem? SG?

 

Nästa telefonmöte: Onsdag 7/10 kl 18.00-19.00

Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

SG Arbetsmöte 150808

Deltagare:

Internetansvarig Kerstin

Vice internetansvarig Viktor

Översättningsansvarig Susanne

Vice översättningsansvarig David

Telefonansvarig Tor

Mailansvarig Susanna

 

Mötesledare: Kerstin

Sekreterare: Viktor

 

Inledning:

Mötet inleds med en tyst stund, gemensam läsning av sinnesrobönen och presentationsrunda.

Traditionerna läses.

 

Punkter:

 1. Läsning av och diskussion kring dokumentet Riktlinjer för SG
  1. Kom fram till att vi ska skicka med en beskrivning av Servicegruppen i kallelsen
  2. Kom fram till att vi ska presentera SG och service under öppningsmötet på Riksmötet
  3. Standardiserad text om service skulle kunna inspireras från Röda boken
 2. Ska vi skicka hela SG till konventet i Helsinki?
  1. Vi beslutar att inte skicka fler medlemmar till Helsinki
 3. Inför höstens SK:
  1. Skriva och skicka kallelse.
   1. Viktor visar David mallen för den tidigare kallelsen
  2. Kolla om Stockholm ska ordna höstens Riksmöte eller vad vi har för alternativ.
   1. Vi utgår från att de vill hålla Riksmötet 13-15 november
  3. Nya i styrelsen – vilka ska stå med på kontraktet?
   1. Bordlägges, ingen kunde tänka sig att ta på sig uppdraget
  4. Diskussion kring översättningsarbetet.
   1. Motionen godkänns
   2. Vi diskuterade eventuell tidsbegränsning men beslutade att det är för tidigt att specificera det i motionen
  5. Beslutslängd: Sammanställa SG-beslut och SK-beslut. Vi kommer förmodligen jobba i ett Excelark på Google drive.
   1. Vi börjar med de senaste protokollen och jobbar oss bakåt
  6. Samarbete inom Norden. Hur kan vi öka samarbetet inom Norden?
   1. Vi ser till att meddela de skandinaviska länderna om våra Riksmöten och konvent
   2. Vi ser till att även i fortsättningen lägga upp den motsvarande information som de delar med oss
  7. Om vi har tid över: gemensamt titta igenom hemsidan och se om vi hittar felaktigheter eller gammal information som inte stämmer.
  8. Avslutning:

Mötet avslutas med gemensam läsning av ACA-bönen och sinnesrobönen i vi-form

Översättare sökes!

Ett meddelande från våra översättningsansvariga:

Kära vänner i ACA, vi kan med glädje meddela att WSO har godkänt våra provtexter och gloslista som skickades in i september 2014. Detta innebär att vi nu kan översätta klart den Stora Röda Boken. Vi söker således efter personer i ACA med erfarenhet av översättning av texter från engelska till svenska såväl som personer som kan tänka sig att granska dessa översättningar.

Vänligen hör av er snarast på e-mail till litteratur@aca-sverige.org.
Hälsar Markus & Tiina

Ord. och vice översättningsansvariga, ACA Sverige