månadsarkiv: juli 2015

Nya texter upplagda på hemsidan

Äntligen har de nyöversatta konferensgodkända texterna lagts upp på hemsidan! De nya texterna är Traditionerna, Stegen, Problemet, Lösningen och Löftena. Texterna har även lagts till i mötesordningen. Samtliga texter finns till nedladdning här: http://aca-sverige.org/wordpress/broschyrer/
Hur går det till om ett möte vill använda de nya texterna?
När ett möte vill använda nya texter i sin mötesordning bör beslut om det tas i ett praktiskt möte. SG rekommenderar att alla ACA-möten använder sig av konferensgodkänd litteratur på sina möten.

SG minnesanteckningar 150726

Protokoll SG-möte

2015-07-26 19:00-20:30

Via Skype

Närvarande:
Viktor
Susanna
Kerstin
Tor
Anna

Ej närvarande:
Sten
Anders
Jörgen
Susanne

De 12 traditionerna lästes

Tor valdes till ordförande
Kerstin valdes till sekreterare

 

Dagordning

 1. Diskussion kring kommande motioner.
  Motion ”införa övriga frågor” Förslag om att införa text på SK-dagordningen att Övriga frågor betyder diskussionspunkt. Det ska vara ett utlåtande snarare än beslut.
 2. Arbetsmötet
  Vi hörs när det närmar sig om exakt tid. Vi avgår från Stockholm lördag morgon.
 3. Vem ska skriva SK-kallelse? Vi sparar det till arbetsmötet. Kerstin förbereder inför det.
 4. Vi har nya konferensgodkända och nyöversatta texter till nedladdning på hemsidan. Hur går det till om ett möte vill använda de nya texterna?
  När ett möte vill använda nya texter i sin mötesordning bör beslut om det tas i ett praktiskt möte. SG rekommenderar att alla ACA-möten använder sig av konferensgodkänd litteratur på sina möten, men gruppen bestämmer själv eftersom att varje grupp är självförsörjande- och bestämmande inom ACA.
 5. Diskussion om vad SG får besluta om. Frågan uppstår vad SG egentligen får bestämma om. Beslut finns på det från konventet i Karlstad 14-10-04: ” De förtroendevalda tjänarna i SG har frihet att fatta beslut, vidta åtgärder samt tillsätta resurser och arbetsgrupper för att bedriva sina uppdragsområden. All verksamhet i SG bedrivs i enlighet med 12-stegsprogrammets traditioner.” Förslag om att skicka hela SG Finlands konvent. Förslaget bifölls. Beslut fanns tidigare på förra SK (15-05-16) om att skicka 2 representanter för max 6000. Vi försöker hålla oss under den budgeten. Kerstin kollar upp priser med Susanne inför arbetsmötet.

Mötet avslutades med sinnesrobönen i vi-form

SG Minnesanteckningar 150701

2015-07-01 19:00-20:00
Via Skype 

Närvarande:
Viktor
Susanne
Kerstin

Ej närvarande:
Sten
Anders
Anna
Angelica
Tor
Jörgen
Susanna 

De 12 traditionerna lästes
Kerstin valdes till ordförande
Viktor valdes till sekreterare

Dagordning

 1. Skrivande av Motioner
  1. Motion 1. Översättningsgruppens funktion´
   Ett första förslag är framtaget men ej redo att skickas in.
   Innehåller styrdokument, arbetsordning etc.
   Tanken är att de skall presentera en komplett motion med organisationen processen, styrande dokument, manual för översättning etc.
   Det mesta är klart men det jobbas på styrdokumenten.
   Lite oklarheter med begreppslistan men det jobbas på den.
   Händer mycket fint helt enkelt 🙂
  2. Motion 2. Ta bort pappersutskick
   Viktor har inte gjort något så status quo på den.
  3. Motion 3. Införa övriga frågor
   Ingen uppdatering
 2. Nästa arbetsmöte i SG
  Viktors landställe är tyvärr upptaget det datum som tidigare bestämts (25-26 juli). Viktor mailar
 3. Diskussion kring ej godkända texter
  Ett barn och Mål är vi osäkra på om de verkligen är konferensgodkända. Vi bör eventuellt undersöka ifall de är godkända i beslutslängden.
 4. Möte i Finland
  Susanne är redo att åka till Finland. Ska kolla med Sara.
 5. Nästa SG-möte
  Om vi inte har arbetsmöte i slutet på juli tar vi det på söndagen 26e juli kl 19:00
 6. Hur hanterar vi nya tjänare i SG
  Vi beslutar om att lägga in en ny punkt på dagordningen i SK. På den punkten tänker vi att vi frågar vem i SG som kan introducera de nya tjänarna i SG.
 7. Påminnelse av att motioner skall skickas in till SG
  Viktor lägger upp nyheter som autopubliceras med påminnelse om att motioner skall skickas in.