månadsarkiv: juni 2014

SG minnesanteckningar 140526

Närvarande: Angelica, Mailansvarig, Eva-Lotta, SK-ansvarig, Jivan, Vice mailansvarig, Jörgen, Ansv. inköp och försäljning av litteratur, Markus, Vice litteraturansvarig, Mikaela, Litteraturansvarig, Sten, Ekonomiansvarig, Tor, Telefonansvarig.
Ej närvarande:
Kerstin – Internetansvarig, Viktor – Vice Internetansvarig.

Jörgen läste de tolv traditionerna.

Markus valdes till ordförande.

Tor valdes till sekreterare.

Mötet kommer att hålla på till senast 21.15.

 1. Förra minnesanteckningarna lästes upp av Markus.
 2. Dagordning:
  A) Arbetsmötet i sommar
  B) Ändringar i ”Förslag till riktlinjer inom SG”
  C) Samarbete med Danmark etc. (hemsidan länk) Fråga från ACA i Danmark om vi kan länka till deras hemsida
  D) Inköp av Meditationsböcker och medaljer samt programvara InDesign
  E) Uppföljning av SK-mötet

A)      Arbetsmötet i sommar
Arbetsmötet hålls i Tollarp, Degeberga 14-15 juni. Start kl. 10.00.

B)       Ändringar i ”Förslag till riktlinjer inom SG”
Beslut: Att bordlägga frågan till arbetsmötet

C)       Samarbete med Danmark etc
Beslut: Att bordlägga frågan till arbetsmötet

D)      Inköp av Meditationsböcker och medaljer samt programvara InDesign.
Beslut: Att bordlägga frågan till arbetsmötet

 1. Bordlagda frågor
  – Ändringar i ”Förslag till riktlinjer inom SG”
  – Samarbete med Danmark etc. (hemsidan länk) Fråga från ACA i Danmark om vi kan länka till deras hemsida
  – Inköp av Meditationsböcker och medaljer samt programvara InDesign
 2. Nästa telefonmöte: bestäms på arbetsmötet.
 3. Mötet avslutades med sinnesrobönen i vi-form.

Sekreterare Tor
Vuxet barn och betrodd tjänare