månadsarkiv: januari 2014

SG-protokoll 140106

 1. Närvarande: Eva-Lotta, Sten, Jivan, Markus, Kerstin.
 2. Sten läste de tolv traditionerna.
 3. Markus valdes till ordförande.
 4. Kerstin valdes till sekreterare.
 5. Mötet kommer att hålla på till senast 21.15.
 6. Förra mötesprotokollet lästes upp av Markus.
 7. Frågor:
  Protokoll saknas från senaste SG
  Nästa SK-möte
  Flyern för ACA
  Skriva avsändare på kuvert
  Nytt pris på böcker
  Ändra CK till SK på hemsidan
  Diverse ändringar på hemsidan
  Redigering av broschyrer
 8. Eva-Lotta hade lite frågor om hur SK-posten ska jobba. Iom. att hon inte haft någon företrädare hjälptes vi åt med frågorna. Vem tar emot motioner inför SK? Svar: Infoansvarig, och vidarebefordrar till SK-ansvarig. Vi beslutade att skriva en blänkare till hemsidan om att sista januari är deadline för motioner. Förslag kom att flytta fram datumet, men iom att det alltid varit det datumet fanns ingen motivering till att flytta datumet nu. Motioner får lämnas av enskilda ACA-medlemmar, likaså grupper.
 9. Flyern för ACA läggs upp på hemsidan. Vi beslutade att ha en icke redigerbar pdf så får folk för hand skriva in mötesinfo på den gråa rutan.
 10. Jörgen hade fråga om han ska skriva avsändare på kuverten han skickar iväg med böckerna i. Vi beslutade att han lägger en lapp i med avsändarinfo, om boken skulle hamna på villovägar.

Nytt pris på böcker, de kostar nu 1 krona mer styck. Detta ändras på hemsidan.

 1. Önskningar om diverse ändringar på hemsidan, bla. hur man skickar in motioner och lite annat.
 2. Bordlagda frågor
  Ändra CK till SK på hemsidan
  Redigering av broschyrer
  Yahoo-gruppsfrågan
  Frågor från Malmö-grupperna om infoarbete och mailadresser till ACA-grupperna i Sverige.
 3. Nästa telefonmöte: måndag 140203 kl. 20.15
 4. Mötet avslutades med sinnesrobönen.

Protokoll fört på telefonmöte

ACA Sverige Servicegrupp 140106

Förkortningar som används i protokollet:

ABC – Annual Business Conference      SK – Servicekonferensen

GK- Granskningskommittén                 GSR – Grupprepresentant

LK- Litteraturkommittén                       SG – Servicegruppen

WSO – World Service Organisation

Sekreterare Kerstin
Vuxet barn och betrodd tjänare